پایگاه مقاومت بسیج کازرون
رزمایش استانی شباب با حضور و همت بسیجیان سراسر استان فارس برگزار شد
شرح مطلب: به گزارش شباب (نام رده)  رده های بسیج و سپاه استان فارس در رزمایش استانی فصل پاییز که با رمز لبیک یا خامنه ای(مدظله العالی) بوده است حاضر شدند